| 
 | 
pl
 | 

Projekt organizowany przez

Projekt THE KNOT jest organizowany przez: Goethe-Institut, Instytut Polski w Berlinie, raumlaborberlin, E-cart.ro

Goethe-Institut

www.goethe.de

Instytut Polski

www.polnischekultur.de

E-cart.ro

www.e-cart.ro

Projekt finansowany przez

Projekt THE KNOT jest finansowany z funduszy: European Commission Culture Program, Hauptstadtkulturfonds Berlin.

European Commission Culture Program

Ten projekt został zrealizowany przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wyrażone w niej treści.

Hauptstadtkulturfonds Berlin

www.hauptstadtkulturfonds.berlin.de

We współpracy z

Projekt THE KNOT powstał we współpracy z: Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Skulpturenpark Berlin_Zentrum Kunstrepublik e.V., disk e.V.; ctm, Fundacja Bęc Zmiana Warszawa.

Kunstraum Kreuzberg / Bethanien

www.kunstraumkreuzberg.de

Skulpturenpark Berlin_Zentrum Kunstrepublik e.V.

www.skulpturenpark.org

www.kunstrepublik.de

fundacja bec zmiana Warsaw

www.bec.art.pl

art.bem Bemowskie Centrum Kultury

http://www.artbem.pl/aeromodelklub.php

Miasto Berlin

www.berlin.de

Rząd Federalny Niemiec

www.bundesregierung.de

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

www.europa.eu

Unia Europejska

www.europa.eu

Partner programowy

Partnerem programowym THE KNOT jest Berliner Gazette

Berliner Gazette

berilnergazette.de

Partner medialny

Medialnym partnerem THE KNOT jest Tageszeitung

Tageszeitung

www.taz.de

Soziale Stadt Bundestransferstelle

www.sozialestadt.de

Projekt realizowany przy wsparciu

Projekt THE KNOT jest realizowany przy wsparciu: Instytutu Goethego, Instytutu Polskiego, Rumuńskiego Instytutu Kultury w Berlinie, Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Austriackiego Forum Kultury, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), art.bem Bemowskiego Cenrum Kultury oraz The Promised City.

Goethe-Institut

www.goethe.de

Instytut Polski

www.polnischekultur.de

Rumuński Instytut Kultury w Berlinie

www.icr-berlin.com

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie

www.icr-warsaw.com

Austriackie Forum Kultury

www.austrianculturalforum.com

Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k)

www.nbk.org

The Promised City

THE KNOT jest częścią projektu „The Promised City“ organizowanego wspólnie przez Instytut Goethego w Warszawie i Instytut Polski w Berlinie - kulturalnej inicjatywy między Berlinam i Warszawą we współpracy z Bombajem i Bukaresztem.

www.promised-city.org

Königliche Norwegische Botschaft Berlin

www.norwegen.no

Urząd Dzielnicy Bemowo M.St. Warszawy

www.bemowo.waw.pl

W Berlinie wspierany przez

Projekt THE KNOT w Berlinie wspierany i goszczony jest przez: Hebbel Theater Berlin GmbH.

Hebbel Theater Berlin GmbH

www.hebbel-am-ufer.de

Przy uprzejmym wsparciu ze strony

Projekt THE KNOT jest wspierany przez: Koziol, Varta